La proposta parteix dels diferents usos que conviuen a l’edifici. S’intercalen espais públics i espais privats; habitatges i espais de treball. Els diferents usos donen com a resultat una façana poc homogènia. Apareix un element significatiu, les persianes orientables que ens permeten fomentar la relació entre l’interior i l’exterior sense perdre la intimidat.

 

Localització:
Dates:
Superfície:
Equip: Joan Vieyra Bosch
Promotors: