Habitatge format per diferents cossos que juguen amb diferents cobertes: planes i inclinades. La utilització de diferents materials emfatitza els diferents volums de l’habitatge.

 

Localització: Carrer Salvador Espriu, Roses
Dates: any 2006
Superfície:Parcel·la: 837,86 m2 / Habitatge: 335,55 m2
Equip: Joan Vieyra Bosch
Promotors: Manolo Vera i Marta Font