Una parcel·la amb vistes al mar i orientada a sud, es projecte un habitatge on predomina una façana transparent per tal d’aprofitar al màxim les qualitats del terreny. la vegetació de la zona; pins, eucaliptus, xiprers i cactus envolta l’habitatge fent ressaltar el volum blanc en un entorn verd per la vegetació.

 

Localització:Carrer Diaz Pacheco, Roses
Dates:any 2009
Superfície: Parcel.la: 800 m2/ Habitatge: 166,76 m2
Equip: Joan Vieyra Bosch
Promotors: Robert Dassa